Wie zijn wij?

Ontstaan

Stichting Elim is een organisatie die geheel bestaat uit vrijwilligers. De stichting is in 1993 opgericht. Het idee voor Stichting Elim is ontstaan toen Cees Rijke, tijdens zijn werk als reisleider, in aanraking kwam met grote groepen straatkinderen in Indonesië. Destijds heeft hij één van die kinderen geadopteerd en ondergebracht in een liefhebbend gezin. Toen dit kind, Isaac genaamd, groot was wilde hij graag kinderen helpen die, net als hij ooit, geen huis meer hadden of familie die voor hen wilde en konden zorgen. Uit deze gedachten hebben Cees Rijke en Rianne Noordzij Stichting Elim opgericht.

Doelstelling

Het bouwen en in stand houden van voorzieningen ten behoeve van het Kinderhuis Elim en alle aanverwante projecten, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuur

Mw. R. Noordzij-Hijweege, mede-oprichter, voorzitter
Dhr. C. Rijke, mede-oprichter, algemeen bestuurslid
Dhr. J. Booster, penningmeester
Mw. A. van den Berg, secretaris
Mw. L. Poot, algemeen bestuurslid

Beleid

•Het vermogen voor de nastreving van de doelstelling van
  de stichting wordt gevormd door:
    -subsidies en donaties;
    -schenkingen, erfstellingen en legaten;
    -alle andere toevallige verkrijgingen en baten.
•Het werven van donateurs gebeurt d.m.v. presentaties en het netwerk
 van de bestuursleden en ambassadeurs.
•Communicatie met donateurs vindt actief plaats via een nieuwsbrief (2x per jaar) en passief via deze website, de Facebookpagina en publicatie in lokale kranten.
•Het bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar.

Uitgeoefende activiteiten

Via het menu Nieuws vindt u een blog, waarmee wij u op de hoogte houden van het laatste nieuws. Of bekijk de laatst verschenen Elim Couranten op de Home pagina