Aanmelding als donateur van Stichting Elim
logo_Elim.jpg
Dit formulier printen,invullen en getekend opsturen naar:
Stichting Elim, Antwoordnummer 32, 3140 VB Maassluis


Ondergetekende,
Naam en voorletters: .................................................................................v/m*
E-mail adres ..................................................@.................................
Adres: ......................................................................................
Postcode: ......................................................................................
Woonplaats: ......................................................................................
Rekeningnummer: ......................................................................................

...is bereid om donateur te worden van Stichting Elim.

•Ik machtig Stichting Elim om een bijdrage van €.............. per maand / kwartaal / halfjaar / jaar*
  af te schrijven van bovengenoemd rekeningnummer.

•Ik geef elk halfjaar / jaar* een bijdrage van €.............. na ontvangst acceptgiro.

U helpt ons kosten te besparen door een machtiging in te vullen.
Het versturen van acceptgiro's brengt hogere kosten voor de stichting met zich mee!

De minimale bijdrage als donateur bedraagt 25 euro op jaarbasis.Datum:...................................    Handtekening:...........................................

* Doorhalen wat niet van toepassing is.
Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u een maand de tijd
om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
Desgewenst kunt u uw ondersteuning ieder moment schriftelijk opzeggen.

Help mee en word donateur!